Προτζουνιορ
 • Register

ΟΔΗΓΗΜΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΝΩΝ

1324

ΥΛΙΚΑ

 

 • Πιατάκια
 • 9 κώνους
 • 8 μπάλες


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

 • Γήπεδο 20*30
 • Παίκτες 8
 • Χρόνος: 7 λεπτά
 • 2 σετ των 3 λεπτών με ένα λεπτό διάλειμμα

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σχηματίζουμε με τους εννιά κώνους έναν σταυρό με μια απόσταση 2 μέτρων ανα κώνο. Τοποθετούμε τα πιατάκια στα τέσσερα σημεία του σταυρού, με απόσταση από τους κώνους περίπου 4 μέτρα. Και στο τέλος τοποθετούμε σε κάθε πιατάκι δύο παίκτες με μπάλες.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Η άσκηση ξεκινάει με την εκφώνηση του προπονητή ενός αριθμού από το ένα μέχρι το πέντε.
 • Ο πρώτος παίκτης κάθε ομάδας πρέπει να κάνει γρήγορο οδήγημα μέχρι το νούμερο του κώνου που φώναξε ο προπονητής και να γυρίσει στην αρχική του θέση.
 • Οι παίκτες που πρέπει να κάνουν οδήγημα στην ίδια σειρά των κώνων πχ ο κόκκινος και ο γκρι πρέπει να κινούνται σε αντίθετες πλευρές για να μην συγκρουστούν μεταξύ τους.
 • Στον επόμενη σειρά ο προπονητής λέει κάποιο άλλο νούμερο.

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

 

 • Μειώνουμε την απόσταση των κώνων πχ από 2 μέτρα σε 1 μέτρο
 • Το οδήγημα να γίνεται με το αδύναμο πόδι
 • Το οδήγημα να γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο πχ. Με την σόλα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 • Να ενθαρρύνουμε τους παίκτες να ακουμπούν την μπάλα σε κάθε τους βήμα
 • Να είναι προσεκτική για να μην χτυπήσουν μεταξύ τους ιδιαίτερα όταν διασταυρόνονται και οι 4

 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ
4

 

ΗΛΙΚΙΑ

 

Προτζουνιορ, τζούνιορ, προπαιδικό

 

ΣΤΟΧΟΣ

 

 • Οδήγημα