ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 59 (Κωδ.ΤΕΧΜΕ0059)

1324

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1324

 

ΥΛΙΚΑ           

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τοποθετούμε τα όργανα σύμφωνα με το σχήμα. Τοποθετούμε δύο παίκτες στις θέσεις Α,Β,Ε,F. Και από έναν παίκτης στις άλλες θέσεις. Αν έχουμε περισσότερους από 12 παίκτες τους τοποθετούμε στις θέσεις C,D,Gκαι Η. οι μπάλες βρίσκονται στις θέσεις Α.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

ΣΤΟΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 ΔΥΣΚΟΛΙΑ

 

1324