ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΡΟΜΒΟΥ (Κωδ.ΤΕΧΜΕ0001)

1324

ΥΛΙΚΑ

 


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

ΠAΡΑΛΛΑΓΕΣ

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ
5