ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (Κωδ.ΤΕΧΜΕ0009)

1324

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1324

ΥΛΙΚΑ           

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Τοποθετούμε τα πιατάκια σύμφωνα με το σχήμα. Στην θέση Α οι παίκτες έχουν από μια μπάλα. Στην θέση Β βρίσκεται ένας παίκτης χωρίς μπάλα και με απόσταση 10 μέτρων απο τον Α. Ο Γ βρίσκεται στην απέναντι πλευρά πάνω στην γραμμής της μεγάλης περιοχής. Αυτό το στήσιμο ειναι και απο τις δύο πλευρές. Όπως ακριβώς βλέπουμε και στο σχήμα. Οι παίκτες λειτουργούν ταυτόχρονα και απο τις δυο πλευρές

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η άσκηση αυτή προτείνεται για βελτίωση της μακρινής μεταβίβασης, για παίκτες με καλό υπόβαθρο τεχνικής.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

 

ΣΤΟΧΟΣ         

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

8