ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ

1324

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1324

ΥΛΙΚΑ           

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Τοποθετούμε τους 4 πασσάλους εντός του χώρου εργασίας, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο 7*3 μέτρα, όπως  φαίνεται στο σχήμα. Τοποθετούμε έναν παίκτη από κάθε μικρή πλευρά του ορθογωνίου. Την μπάλα ξεκινάει από τον Α.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ         

 

 

 

1324