ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

1324

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1324

ΥΛΙΚΑ           

 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σε χώρο 20*20 δημιουργούμε ένα τετράγωνο. Το αθλητικό υλικό που θα δουλέψουμε το τοποθετούμε όπως βλέπουμε στο σχήμα. Στην μια πλευρά του τετραγώνου τοποθετούμε τα στεφάνια, στην δεύτερη την σκάλα, στην Τρίτη τους πασσάλους και στην τέταρτη τα χαμηλά εμπόδια, σε απόσταση 30 εκατοστά μεταξύ τους. Στις κορυφές των τετραγώνου τοποθετούμε τους κώνους δημιουργώντας  πόρτες. Τοποθετούμε μερικές μπάλες, μετά από τα στεφάνια. Και βάζουμε 2 παίκτες εντός του τετραγώνου και σε αντίθετες πλευρές. Οι παίκτες ξεκινούν από το πιατάκι χωρίς μπάλα.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ         

 

 

 

1324