ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΗ (Κωδ.ΤΕΧΜΕ0101)

1324

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1324

ΥΛΙΚΑ

 

 


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Τοποθετούμε 4 κώνους που σχηματίζουν ένα τετράγωνο 10*10. Τοποθετούμε στο κέντρο του τετραγώνου έναν 5 κώνο. Στις κάτω γωνίες του τετραγώνου τοποθετούμε τους παίκτες Α και Γ ενώ στο κέντρο βάζουμε τον Β. Την μπάλα την έχει ο παίκτης Α.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

1324